Bhv: cruciaal voor elke organisatie

In ieder bedrijf en bij elk evenement moet een bhv’er aanwezig zijn. Zo voldoet u aan de Arbowet en, misschien nog wel belangrijker u beschermt uw medewerkers, bezoekers en eigendommen. U kunt dus wel stellen dat bedrijfshulpverlening (bhv) essentieel onderdeel van de veiligheid is.

Ik heb bhv’ers nodig

Wat is bhv?

Bhv staat voor Bedrijfshulpverlening. Het is wettelijk verplicht voor bedrijven en organisaties een goed bhv plan te hebben. Het doel? In geval van noodsituaties, zoals brand, ongevallen of andere calamiteiten, wilt u snel en effectief hulp bieden. Dat redt levens en beperkt de schade.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is de persoon binnen een organisatie die specifiek is opgeleid om in noodsituaties op te treden. Soms zijn dat medewerkers, maar dat kunnen ook ingehuurde professionals zijn, zoals die van ons

De belangrijkste taken van een bhv’er in het kort

Bhv’ers helpen noodsituaties voorkomen door risico’s te identificeren en ze -als dat kan- te verminderen.

Onze bhv’ers zijn opgeleid om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, verwondingen of medische noodgevallen.

Het bestrijden van (beginnende) brand en beperken van de gevolgen ervan.

Bij een noodsituatie waarschuwen bhv’ers anderen en begeleiden ze mensen naar veilige evacuatiepunten.

Ze werken samen met professionele hulpdiensten. Denk aan de brandweer of ambulance, om de situatie effectief aan te pakken.

Wist u dat Ale de Jong, de man achter Noflikwurk BHV-Diensten, bevelvoerder is van Brandweer Echten? Ale is specialist in bhv, brandwacht, beveiliging en veiligheidsdiensten.

Bhv’ers inhuren Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland

Stel, door ziekte of vakantie, ontstaat een tekort aan bhv’ers in uw organisatie. In dat geval bieden wij de oplossing. Wij leveren gekwalificeerde bhv’ers in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Onze mensen zijn breed inzetbaar binnen bedrijven, op kantoren, evenementen, feesten en meer.

Gecertificeerde bedrijfshulpverleners breed inzetbaar

Onze mensen zijn gecertificeerd, voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn in bezit van EHBO. Zoekt u bhv’ers die ook inzetbaar zijn als beveiliger, brandwacht of mangatwacht? Dat is voor ons geen probleem. Ook ploegleiders regelen wij voor u. En eventueel oefeningen voor uw bedrijfshulpverlening.

24/7 betrouwbare service

Op korte termijn hulp nodig? Of juist per direct? Voor even of voor de lange termijn? Bij ons bent u aan het juiste adres. Onze bhv’ers kunt u 24/7 inhuren, op iedere dag van het jaar. De veiligheid van uw mensen en bezoekers is onze prioriteit.

24/7 betrouwbare service

Op korte termijn hulp nodig? Of juist per direct? Voor even of voor de lange termijn? Bij ons bent u aan het juiste adres. Onze bhv’ers kunt u 24/7 inhuren, op iedere dag van het jaar. De veiligheid van uw mensen en bezoekers is onze prioriteit.

BHV plus: advies en benodigdheden

Wij willen u volledig ontzorgen. Wanneer u bij ons bhv’ers inhuurt, kunt u erop rekenen dat alle benodigde materialen daarbij aanwezig zijn. Wij houden niet van extra kosten die als verrassing er nog eens bijkomen. En heeft u er behoefte aan, voorzien we u graag van advies. Bijvoorbeeld voor uw bhv plan of de nodige trainingen die daarbij komen kijken. Al onze diensten worden aangeboden tegen betaalbare en actuele prijzen. Lees meer over BHV Plus >>

Veelgestelde vragen over bedrijfshulpverlening

Ja, elke werkgever is wettelijk verplicht om maatregelen te nemen voor bhv in de organisatie. De verplichting is gebaseerd op het aantal medewerkers en de risico’s binnen het bedrijf. Als de bedrijfshulpverlening niet in orde is, kan de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) maatregelen nemen, inclusief het opleggen van boetes.

Hoeveel bhv’ers nodig zijn hangt af van de grootte van de organisatie en de risico’s die aanwezig zijn. Binnen een bedrijf gelde vaak de volgende richtlijnen:

 • Bij minder dan 25 medewerkers: minimaal 1 bhv’er.
 • Bij 25 tot 50 medewerkers: minimaal 2 bhv’ers.
 • Bij meer dan 50 medewerkers: het aantal bhv’ers neemt toe met 1 per 25 medewerkers.

Het is belangrijk hierbij te noemen dat een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) cruciaal is. Zo weet u welke risico’s er zijn in uw organisatie en hoeveel bhv’ers er nodig zijn. Wij helpen u graag met het uitvoeren van de RI&E en geven daarbij passend advies.

Een bhv’er is getraind om snel en effectief op te treden in noodsituaties. De verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:

 • Eerste hulp verlenen aan gewonden.
 • Beginnende branden blussen met beschikbare blusmiddelen.
 • Alarmeren van medewerkers en bezoekers in gevallen van nood.
 • Begeleiden van evacuatieprocedures en veilige evacuatie van het gebouw.
 • Samenwerken met professionele hulpdiensten bij grotere noodsituaties.

Onze bhv’ers zijn gecertificeerd en op de hoogte van de procedures en middelen die in noodsituaties worden gebruikt.

EHBO en bhv richten zich beide op het verlenen van eerste hulp. De verschillen zitten vooral in:

 • Taken: EHBO richt zich voornamelijk op het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en medische noodgevallen. BHV is breder. Het draait om veiligheid, eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie.
 • Opleiding: EHBO-cursussen richten zich specifiek op medische noodgevallen, terwijl bhv-cursussen een breder scala aan vaardigheden omvatten, inclusief brandbestrijding en evacuatieprocedures.
 • Doel: Het doel van EHBO is om directe medische hulp te bieden totdat professionele medische hulp arriveert. Bhv heeft als doel om de veiligheid in noodsituaties te waarborgen en schade te beperken.
 • Verplichting: EHBO is niet altijd verplicht voor bedrijven, terwijl bhv wettelijk verplicht is voor organisaties in Nederland.